Projectomschrijving

Begin juni 2012 ben ik afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool van Leeuwarden (opleiding: Communicatie & Multimedia Design) op de onderwerpen: user experience design en website usability. Mijn afstudeerscriptie, waarin ik mij gericht heb op de vraag: “Hoe Goed Zijn de Websites van Nederlandse Psychologen?” nam iets meer dan vijf maanden in beslag en heeft een uiterst waardevolle en vernieuwende kijk opgeleverd op de kwaliteit van de websites van Nederlandse psychologen.

Dit is de portfoliopagina van deze scriptie en hierop wordt het product ontwerp van de scriptie besproken. De stof uit de scriptie zelf (even als het volledige scriptiedocument) is terug te vinden in de artikelreeks: Hoe goed zijn de websites van Nederlandse psychologen?

Het product ontwerp van deze scriptie bestaat uit twee cover ontwerpen (de twee omslagen van het scriptie en reflectiedocument), visuele mock-ups van een verbeterde psychologenwebsite, en de huisstijl van het document als het gaat om kleurgebruik en typografie.

De rorschachtest

Het meest in het oog springende onderdeel van het product ontwerp van deze scriptie is de aparte tekening/vlek op de voorkant van de twee covers. Met deze ‘inktvlek’ heb ik mij laten inspireren door de rorschachtest (of Rorschach Inktvlekken Methode (RIM)). Bij deze psychologische test wordt een persoon geconfronteerd met een vrij abstracte inktvlek op dubbelgevouwen papier, en wordt hem gevraagd wat hij in de vlek ziet. Aan de hand van de antwoorden (interpretaties) kan een psycholoog bepaalde karaktertrekken van de testpersoon achterhalen en begrijpen.

De Rorschach-vlek op het kaft van mijn scriptie en reflectieverslag heb ik ontworpen met een meervoudige betekenis. De scriptie concludeert dat één van de grootste problemen met de websites van psychologen het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor de bezoeker is. Dit leidt bij de websitebezoekers tot vragen en onduidelijkheid. De bezoeker moet letterlijk maar uitzoeken/interpreteren, wat iets is op een website, en wat hij ermee moet doen. Net als deze Rorschachtest.

Daarnaast is het mij zeer duidelijk geworden hoe belangrijk het werk van psychologen is, en hoe veel mensen (bijna 100.000 per jaar) gebruik maken van een psycholoog wanneer ze ergens vastzitten of tegenaan lopen in hun leven. De taak van de psycholoog kan in dit geval in beeld gebracht worden als iemand die een helpende hand biedt, of een hand uitsteekt naar de persoon met het probleem. Dit is exact wat de (originele) tekening van het scriptie product ontwerp voorstelt. Het is een persoon, bovenaan een berg (iemand met meer (over)zicht, de psycholoog) die iemand een hand aanreikt om hem omhoog te helpen. Deze tekening heb ik eerst geschetst, daarna digitaal uitgewerkt in Photoshop en vervolgens heb ik van deze afbeelding een inkt/verf-achtige abstractere ‘vlek’ gemaakt. (Zie slideshow afbeelding één t/m drie, bovenaan deze pagina.)

De scriptie huisstijl

Het ontwikkelen van een huisstijl voor dit scriptiedocument liep gelijk met de ontwikkeling en vormgeving van mijn nieuwe eigen website; www.paulchistian.nl, versie 2.0. De visie voor mijn nieuwe website die als uitgangspunten ‘typografie en leesbaarheid staan voorop’ had, heb ik tevens toegepast op het ontwerp van mijn scriptiedocument. De content staat centraal, gevolgd hoor het leesgemak/genot en pas daarna kwamen er eventuele visuele ontwerp-elementen bij het concept kijken. Centraal staat het Droid Serif font in deze huisstijl. Droid Serif is een lettertype met schreef, maar is ondanks zijn schreef (wat vaak als autoritair, klassiek en zakelijk wordt gezien) niet oubollig of stoffig. Droid Serif heeft een licht speelse kant ondanks zijn in op het eerste oog serieuze uitstraling wat het exacte karakter is van mijn content en mij als persoon.
De kleur rood in zowel mijn scriptiedocument als mijn bedrijfshuisstijl staat voor passie (voor mijn vak), provocatie en zet tot actie aan. De volgende uitspraak uit een gids voor kleurenpsychologie zet daarnaast precies de toon voor mijn scriptie, bedrijf en visie: “Rood: Je weet wat je wilt en waar je voor staat. Je bent een perfectionist en geeft jouw mening zonder enige terughoudendheid je ergens een uitgesproken kijk op hebt.”

Een nieuw visie voor een psychologenwebsite

Een belangrijk onderdeel van deze scriptie was het tastbaar maken van een betere visie voor een psychologenwebsite op basis van mijn bevindingen. Zeggen wat er verbeterd kan worden en wat ondermaats is kan iedereen… Maar zonder uit te leggen hoe iets wél moet, of je eigen visie duidelijk tastbaar te maken ben je net als één van die vaders aan het rand van een voetbalveld, die schreeuwen naar hun zoontje alsof hun leven er vanaf hangt.
(Vrij irritant, zelf niet in staat om het beter te doen en vaak meer emotie dan vakkennis.)
Om een nieuwe visie te ontwikkelen voor een psychologenwebsite heb ik één van de door mij geïnterviewde psychologen (Berni Thomassen, eerstelijns gz-psycholoog uit Groningen) gevraagd of ik zijn site fictief onder handen mochten nemen. Het resultaat is een voor en na blik op de website op basis van mijn visie en bevindingen uit mijn scriptie.
In Hoofdstuk 5: Een nieuwe visie… staat een volledige beschrijving van dit proces en mijn aanpak. Eenvoud, overzicht, leesbaarheid en persoonlijkheid voerden de boventoon in deze nieuwe visie. (Zie slideshow afbeelding vier t/m zes, bovenaan deze pagina voor een beknopte visuele indruk van het door mij ontworpen nieuwe concept.)

Opdrachtgever

Deze opdracht is de wereld in geroepen door mijzelf, en goedgekeurd door leidinggevenden aan de NHL Hogeschool.

Referentie

“Met veel waardering en interesse heb ik je scriptie gelezen en wil je hierbij bedanken voor je inspanningen. Je bent erin geslaagd een helder kritisch beeld te schetsen met betrekking tot de stand van zaken van het gebruik van websites door psychologen.”

– Berni Thomassen, Eerstelijns GZ-Psycholoog bij Praktijk Thomassen

“Het is prachtig om te zien hoe snel je je in de afgelopen tijd hebt ontwikkeld. Je hebt aangetoond dat je veel expertise hebt op de gebieden van usability en user experience design en ook als onderzoeker heb je enorme stappen gemaakt.”

– Wander Elout & Patrick van Aalst, afstudeermentor/projectbegeleider aan de NHL Hogeschool

Datum

Aan dit project is 5 maanden gewerkt, van begin januari 2012 tot de voltooiing, presentatie en beoordeling van de scriptie op 7 juni 2012.

Gerelateerd Werk

Gerelateerde Artikelen

Ik heb mijn scriptie voor het gemak en een optimaal overzicht verdeeld in acht artikelen. Deze artikelen zijn allemaal terug te lezen op deze website: